Biogram

Jakub Dziewit – kulturoznawca o zacięciu antropologicznym, artysta wizualny, animator kultury, niezależny kurator.

Autor monografii naukowych Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii oraz Ocalać. Zofia Rydet a fotografia wernakularna (wraz z Adamem Pisarkiem), współredaktor tomu Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych. Autor albumu This is not another Martin Parr exhibition oraz kilku fotograficznych wystaw indywidualnych; kurator ponad 20 wystaw fotograficznych i malarskich. Autor performansu Tych kilka odrażających stronic (Katowice, Hałda Wełnowiecka, 7 lutego 2021). W działalności badawczo-naukowej zajmuje się kulturą wizualną oraz wykorzystaniem mediów w antropologii. W pracy twórczej stawia pytania o możliwości i uwarunkowania medium fotografii.

Wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, „Pan od Fotografii” w ramach warsztaty-fotograficzne.org. Prowadzi cykl „Dyskusje o Fotografii”. Dwukrotnie laureat nagrody III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność badawczo-naukową. W 2018 roku stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Pomysłodawca i kurator projektu „Galerii Tymczasowej” w Katowicach, koordynator ze strony Galerii Szarej programu rezydencji „Praca z nadzieją na…”, realizowanego w 2018 roku we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. Koordynator śląskich edycji Przeglądu Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”; organizator szeregu cykli warsztatów, seminariów i plenerów kulturoznawczych. Współpracuje lub współpracował m.in. z: Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Związkiem Polskich Artystów Fotografików – oddział Katowice, Czytelnią Sztuki w Gliwicach, Bytomskim Centrum Kultury, Domem Oświatowym w Katowicach, Klubem Filmowym „Ambasada” w Katowicach, Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Piekiełko” w Skoczowie, Klubem Filmowym Młodych „Filmoholic” w Katowicach. Jest stałym gościem Kanapowego Klubu Filmowego.

Prezes Fundacji unContemporary, w latach 2018-2022 zastępca redaktora naczelnego magazynu gazeta-fotograficzna.org, w latach 2010-2020 redaktor naczelny wydawnictwa grupakulturalna.pl, w latach 2018-2020 kierownik Biura i sekretarz Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2012-2019 członek redakcji rocznika antropologicznego „Laboratorium Kultury” oraz redaktor Serii Wydawniczej „Historia i Teoria Kultury”. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Związku Polskich Artystów Fotografików, a do 2022 roku także Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.