Kalendarium działań

2019:
  • 8.09.2019 – prowadzenie dyskusji wokół wystaw w ramach dogeniuszającego wyjazdu warsztaty-fotograficzne.org na Tiff Festival,
  • 7-28.09.2019 – kurator wystawy Artura Rychlickiego w krakowskiej Galerii Pauza; wernisaż: 7.09.2019, godz. 18.00,
  • 7.09.2019 – referat Zofia Rydet. Konteksty, inwarianty, wyobrażenia w ramach artystyczno-historycznego sympozjum pt. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość fotografii wokół Galerii Katowice ZPAF z okazji Jubileuszu 40-lecia Galerii Katowice,
  • 24.06.2019 – prowadzenie spotkania „Dyskusje o Fotografii, vol. 5: Fotografia: między nauką a sztuką”. Gośćmi byli: prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Katarzyna Jankowska (Politechnika Gdańska).
  • 20.05.2019 – prowadzenie spotkania „Dyskusje o Fotografii, vol. 4: Fotografia i śmierć”. Gośćmi byli: prof. dr hab. Sławomir Sikora (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski), mgr Bartosz Flak (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie).
  • 18.05.2019 – Noc Muzeów – Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej – prowadzenie pokazu slajdów warsztaty-fotograficzne.org pt.: Pejzaż zakazany – spacery wokół elektrowni w Czarnobylu.
  • 16.05.2019 – Muzeum Historii Fotografii w Krakowie – referat Widzialność jest pułapką. Przemoc aparatu w ramach cyklu W cieniu.
  • 16.04.2019 – prowadzenie spotkania „Dyskusje o Fotografii, vol. 3: Wiek XIX. Wyobrażenia i stereotypy”. dr hab. Magdalena Piekara (Zakład Historii Literatury Poromantycznej, Uniwersytet Śląski), mgr Agata Koprowicz (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski).
  • 18.03.2019 – prowadzenie spotkania „Dyskusje o fotografii vol. 2: Erotyka (w) fotografii”. Gośćmi byli: Aneta Kopczacka (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie), Zofia Krawiec.
  • 18.02.2019 – prowadzenie spotkania „Dyskusje o Fotografii, vol. 1: Fotografia a szaleństwo”. Gośćmi byli: dr Adam Pisarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Anna M. Zarychta (PWSFTviT w Łodzi).
2018: